Desenvolupament sostenible

Desenvolupament sostenible
Una parella de roquerols han fet niu al Monestir de Vallbona

dijous, 17 d’octubre de 2013

Abertis marca el pas de la política de mobilitat

El passat 1 d’octubre el Govern va donar el vistiplau al nou pla d’homogeneïtzació a les vies de peatge de la xarxa de la Generalitat. El pla consisteix en un descens de les tarifes a la C-32 al Garraf i al Maresme entre el 10% del Maresme Sud, entre Montgat i Mataró  i el 30% del peatge al tram Castelldefels – Sitges als vehicles lleugers.
La causa: els darrers anys, el trànsit ha experimentat un descens considerable a les carreteres catalanes i especialment a les autopistes. Així doncs, amb el pla d'homogeneïtzació dels peatges la circulació per les autopistes catalanes creixerà gràcies a la rebaixa de les tarifes.
L’excusa: major equitat territorial, equiparar territorialment el preu per quilòmetre de peatge. Un argument que no s’aplica en abaratir els preus de l’autopista més cara d’Europa, l’autopista Terrassa-Manresa, per reduir la sinistralitat a la saturadíssima carretera C-55.
La raó última: Equilibrar els comptes de les concessionàries (Invicat i Aucat, totes dues d’Abertis) en detriment de l’ús del transport públic als dos corredors metropolitans que tenen major quota de transport públic, i si no n’hi ha prou amb la mesura aconseguiran que s’allarguin les concessions com s'ha fet habitualment.
El parany: l’establiment d’un canon anual que es destinarà al manteniment i millora del sistema de transport públic quan el pla reduirà els usuaris del transpot públic en aquests corredors.
Com opera el mecanisme pervers de la reducció del peatge sobre el transport públic?
Els corredors afectats pel pla del govern són els que tenen una quota de transport públic més elevats de Catalunya deguts a que els serveis ferroviaris tenen un temps de viatge força competitiu en relació amb el temps de viatge per carretera i unes freqüències força raonables. El preu elevat de les autopistes actua com element afavoridor del transport col·lectiu (el 2010 Barcelona – Garraf: 56% quota TP i Barcelona – Alt Maresme: 41% quota TP) Uns percentatges que la crisi segurament hauran fet augmentar. Si es redueix tan significativament el preu del peatge, molts usuaris optaran pel vehicle privat.
Queden molt lluny les declaracions dels plans territorials i de mobilitat en els quals  s’afirmava que els peatges han de ser una eina de gestió per afavorir el transport públic, que els actuals governants ignoren.
Trens plens, autopistes buides, estalvi energètic i reducció d’emissions de Gasos d’Efecte Hibernacle. Masses bones notícies per nosaltres i per la sostenibilitat. El govern es preocupa per equilibrar els comptes d’Abertis amb una pírrica compensació del canon que pagaran per la “millora del transport públic” i quan els convingui allargaran la concessió. Així és com entenen  els nostres governants la promoció del transport públic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada