Desenvolupament sostenible

Desenvolupament sostenible
Una parella de roquerols han fet niu al Monestir de Vallbona

dijous, 21 de març de 2013

Independència energètica i territori


El dipòsit de gas de Balsareny i els permisos d’extracció d’hidrocarburs amb el mètode de la fractura hidràulica (fracking) segueixen essent temes energètics d’actualitat al nostre territori, pel seu impacte ambiental.
En els dos casos es tracta d’iniciatives d’empreses privades inicialment ben vistes per les administracions. En el primer cas, el govern ha acordat que es tracta d’un projecte estratègic i que l’empresa promotora ha de fer-se càrrec íntegrament dels seus costos.
En la tramitació pendent del projecte de dipòsit, el promotor haurà d’analitzar les alternatives d’aprovisionament d’aigua per a la dissolució de la sal que ha de conformar els dipòsits subterranis, i escollir la que ambientalment sigui menys impactant per al territori.
En aquest cas, tot apunta que l’acompliment de la Directiva Marc de l’Aigua a la conca del Llobregat hauria de comportar l’ús d’aigua reciclada procedent d’alguna depuradora. En cas que no fos aquesta la opció escollida ens trobaríem davant d’un cas clar del que es coneix com externalització dels efectes ambientals que afectarien greument als bens ambientals comuns per obtenir majors beneficis privats.
En el cas de la obtenció d’hidrocarburs amb la tècnica de la fractura hidràulica, pendent de la decisió del govern quant als permisos sol·licitats per diverses empreses per explotar gran part del territori català, els impactes ambientals serien de tal magnitud i tan irreversibles que resulta del tot inadmissible que el govern permeti aquest us abusiu del nostre territori.
No es pot malbaratar el patrimoni col·lectiu més preuat del territori (el medi ambient) - la defensa del qual, l’Estatut de 2006 encarregà als poders públics en el seu art. 46- hipotecant-lo totalment per al futur amb unes actuacions que ni tan sols han estat previstes en Pla de l’Energia i el Canvi climàtic que el Govern va aprovar fa quatres dies, el 12 d’octubre de 2012.
No es poden continuar afavorint les iniciatives privades que malmeten el territori i accentuen la nostra dependència energètica dels interessos privats i dels combustibles fòssils.
Una altre dimensió energètica del territori, l’aprofitament energètic de la biomassa forestal, també ha estat d’actualitat darrerament. El govern ha promogut una nova reunió per parlar del tema amb la Taula de la Biomassa Forestal de Catalunya.
És ben sabut que l’aprofitament energètic dels subproductes del bosc és molt positiu per incentivar la gestió forestal, imprescindible per la prevenció dels incendis forestals i que pot ser substitut molt competitiu del gasoil en moltes calderes de mitjana potència per a granges, equipaments col·lectius municipals, etc.
També és ben sabut que iniciatives com Productes Forestals de la Catalunya Central promoguda per les ADF que produeixen estella forestal amb la gestió sostenible dels nostres boscos, estan esperant  des de fa molts anys que l’administració doni suport a la implantació i la renovació de calderes de biomassa que són la forma òptima d’estimular aquest mercat de proximitat, molt millor que les grans centrals de fabricació d’electricitat amb fusta que consumeixen molta més energia en el transport del material.
Era l’any 2002 quan, en les primeres redaccions del Pla general forestal de Catalunya, la promoció de l’aprofitament energètic de la biomassa es perfilava com una de les accions més importants per a la prevenció d’incendis.
Han passat més de 10 anys i quatre governs diferents. Durant els governs del tripartit, llevat d’algunes accions puntuals com la subvenció que va permetre equipar la societat que fabrica l’estella forestal de les ADF del Bages, ni tan sols es va aprovar el Pla General de política Forestal. Avui, una vegada més, el nou govern anuncia  la seva aprovació imminent.
Quant a l’imprescindible pla d’impuls de les calderes, també previst al Pla d’Energia de Catalunya, podem estar contents, a la Taula sectorial es va anunciar, que aquest cop si, el pla de calderes, liderat pel Centre Tecnològic de Catalunya te previst un planning d’implementació entre el 2014 i el 2015.
Aquesta és una mostra de les dues velocitats amb les quals els nostres governs impulsen la independència energètica per a la sostenibilitat del nostre territori.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada